Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy

Data publikacji 03.09.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4703/18/208/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45216111-5; 51111300-6; 45111200-0; 45111100-9; 45000000-7; 45200000-9; 45110000-1; 45261200-6; 45450000-6; 45440000-3; 45432000-4; 45431000-7; 45410000-4; 45420000-7; 45300000-0; 45233220-7; 45233320-8; 45111200-0; 45111300-1; 45310000-3; 45230000-8; 453
Powrót na górę strony