Zaprojektowanie i wybudowanie nowego Komisariatu Policji w Radzyminie

Data publikacji 29.08.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4596/18/203/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6; 71320000-7; 45000000-7; 45111000-1; 45210000-2; 45300000-0; 45310000-3; 45330000-9; 45400000-1; 32323500-8; 32333100-7; 32412100-5; 32421000-0; 32562000-0; 34971000-4; 45232300-5; 48329000-0

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert! Z 14.09.2018 r. godz. 12:00 na 18.09.2018 r. godz. 13:00!

Powrót na górę strony