Zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia działki nr 9 przy ul. Marsa 84 w Warszawie wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia.

Data publikacji 23.08.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4532/18/200/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 45200000-9; 45100000-8; 45110000-1; 45111291-4; 45111200-0; 71320000-7
Powrót na górę strony