Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, przy ul. Janowskiego 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data publikacji 21.08.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP - 4453/18/197/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6; 71320000-7
Powrót na górę strony