Modernizacja Systemu Monitoringu CCTV w obiektach garnizonu stołecznego policji

Data publikacji 20.08.2018    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-3546/18/165/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 38651600-9; 32323500-8; 32333100-7; 33195100-4

Uwaga! zmiana Załącznika nr 1 do SIWZ i zmieniona Tabela nr1 do Załącznika nr 2 do SIWZ

Powrót na górę strony