Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w w celu wytrzeźwienia ma terenie działania KPP w Grodzisku Mazowieckim.

Data publikacji 13.08.2018    poniżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4174/18/190/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6
Powrót na górę strony