Dostawy ustników do dowodowych mierników zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Data publikacji 13.08.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4040/18/186/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 37322300-2
Powrót na górę strony