Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Policyjnej Izby Dziecka, ul. Wiśniowa 44 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Data publikacji 09.08.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4229/18/194/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71321200-6; 71321300-7; 45330000-9; 45453000-7; 45442100-8;
Powrót na górę strony