Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi.

Data publikacji 09.08.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4196/18/191/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45000000-7, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45331000-6, 45331210-1, 45231112-3
Powrót na górę strony