Zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych działki nr 9 przy ul. Marsa 84 w Warszawie wraz z rozbiórką istniekącego ogrodzenia.

Data publikacji 08.08.2018    poniżej 5 548 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4121/18/189/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45000000-7
Powrót na górę strony