Sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych

Data publikacji 03.08.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP – 3770/18/173/AG
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 33760000-5, 33770000-8

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 14.08.2018 r. godz. 12:00

UWAGA: Nowe brzmienie załączników do SIWZ, w tym Formularza Oferty i Formularza cenowego.

Powrót na górę strony