Świadczenie usługi kowalskiej w ramach utrzymania koni służbowych.

Data publikacji 15.11.2017    poniżej 750.000 euro
Nr referencyjny: WZP-3929/17/196/Z
Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71550000-8
Powrót na górę strony