Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej dla koni służbowych.

Data publikacji 14.11.2017    poniżej 750.000 euro
Nr referencyjny: WZP-3928/17/195/Z
Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85200000-1
Powrót na górę strony