Zaprojektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej na potrzeby transmisji danych do obiektu KSP przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie

Data publikacji 16.03.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-807/16/43/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 45314300-4, 71242000-6, 32570000-9
Powrót na górę strony