Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, adjustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Data publikacji 24.03.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-938/16/57/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50433000-9
Powrót na górę strony