Wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia dodatkowego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa siedziby Komendy Rejonowej Warszawa I, przy ul. Wilczej 21

Data publikacji 19.01.2015    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-70/15/04/IR
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 45216111-5
Powrót na górę strony