Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg

Data publikacji 21.01.2015    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4894/14/153/T
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50112110
Powrót na górę strony