Dostawa urządzeń i uruchomienie cyfrowej radiolinii

Data publikacji 23.09.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2983/14/89/Ł
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 45314300-4, 32570000-9

Uwaga!!!

Zmiana terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Powrót na górę strony