Zaprojektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej na terenie M.St. Warszawy

Data publikacji 29.08.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2984/14/90/Ł
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 45314300-4, 71242000-6
Powrót na górę strony