Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg, użytkowanych przez jednostki Policji zlokalizowane na terenie powiatu legionowskiego

Data publikacji 19.12.2013    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5468/13/186/T
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50112100

UWAGA! Zmieniona SIWZ oraz załączniki do edycji

Powrót na górę strony