Dostawy artykułów gospodarczych i higienicznych narzędzi oraz środków czystości

Data publikacji 12.12.2012    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5073/12/182/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 39224000-8, 33760000-5, 44 511000-5, 39800000-0

Uwaga! Zmieniony załącznik nr 2D do SIWZ.

Powrót na górę strony