Dostawy baterii do radiotelefonów

Data publikacji 30.12.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3623/19/147/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 31440000-2
Powrót na górę strony