Dostawa sprzętu ochronnego dla funkcjonariusza Policji

Data publikacji 14.12.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3592/10/146/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 18143000-3, 33735100-2, 18832000-0
Powrót na górę strony