Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
21 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego 27.08.2009 WZP-807/09/54/Ł
22 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów na terenie miasta Otwock i powiatu otwockiego 17.07.2009 WZP-751/09/53/N
23 Dostawa samochodu ciężarowego z żurawiem 17.07.2009 WZP-641/09/47/T
24 Usługa wykonywania przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania urządzeń i osprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 09.07.2009 WZP-616/09/46/Z
25 Wykonanie robót budowlanych modernizacji klimatyzacji precyzyjnej w obiekcie KSP 20.07.2009 WZP-608/09/43/N
26 Dostarczanie posiłków w formie cateringu dla osób zatrzymanych w Policyjnych Dozorach Osób Zatrzymanych na terenie Warszawy i Komend Powiatowych Policji oraz osób nieletnich w Policyjnej Izbie Dziecka w Warszawie 05.08.2009 WZP-558/09/42/Z
27 Dostawa samochodów w wersji Mobilny Posterunek Policji 25.06.2009 WZP-555/09/41/T
28 Dostawa materiałów kancelaryjnych 25.06.2009 WZP-537/09/40/Z
29 Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego z zapewnieniem przestoju cysterny 03.07.2009 WZP-526/09/39/T
30 Dostawa samochodu w specjalizowanej policyjnej wersji oznakowanej - ambulans pogotowia ruchu drogowego 25.06.2009 WZP-475/09/38/T
Powrót na górę strony