Dostawa sprzętu teleinformatycznego

Data publikacji 27.11.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1349/09/88/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30213100-6, 30213300-8, 30232110-8
Powrót na górę strony