Zakup szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 8 pracowników/policjantów służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Data publikacji 22.02.2021    poniżej 130 000 zł
Nr referencyjny: WZP-130/MW/21
Wartość zamówienia: poniżej 130 000 zł
Wspólny słownik zamówień: 80511000-9
Powrót na górę strony