Zakup usług: Przygotowanie do druku, druku, opracowanie graficzne, skład i łamanie broszury

Data publikacji 02.12.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-957/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79822500-7; 79530000-8; 79881000-5

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony