Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w budynku Posteruku Policji w Kampinosie przy ul.Szkolnej 1A

Data publikacji 08.06.2018    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-356/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71242000-6, 71320000-7, 71700000-5, 45000000-7, 45332000-3, 42515000-9,
Powrót na górę strony