Zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła wodomierzowego w dudynku KRP I w Warszawie przy ul. Wilczej 21.

Data publikacji 05.06.2018    poniżej 30.000 euro
Nr referencyjny: WZP-335/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45332000-3
Powrót na górę strony