Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
41 Przegląd serwisowo-konserwacyjny UPS-a GAMATRONIC Power+50kVA+40kVA 20.09.2016 108/2016/WTI
42 Dostawa kabli optycznych z materiałami eksploatacyjno-napraczymi 12.09.2016 WZP-3723/16/187/Ł
43 Dostawy lamp ostrzegawczych 09.09.2016
44 Przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KSP umożliwiających przystąpienie do egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 08.09.2016
45 Wykonanie przeglądu i konserwacji maszyn do obsługi ogumienia w Wydziale Transportu KSP 02.09.2016
46 Świadczenie usługi w zakresie mobilnego dostępu do Internetu oraz telefonii komórkowej, w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą urządzeń i telefonów komórkowych 31.08.2016 104/2016/WTI
47 Wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych zasilaczy bezprzewodowych UPS zamontowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji 24.08.2016
48 Przegląd serwisowo-konserwacyjny 9 siłowni typu ELTEK Flatpack 6kW 15VDC/3ph400VAC 22.08.2016 93/2016/WTI
49 Wykonanie na potrzeby remontu dachu budynku pod nazwą "Nowy Pałac" będącego siedzibą Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2, inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy 19.08.2016
50 Dostawa osprzętu i materiałów spawalniczych 18.08.2016
Powrót na górę strony