Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2017 wraz z dostawą do Komendy Stołecznej Policji, ul Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Data publikacji 09.12.2016    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 2200000-2
Powrót na górę strony