Dostawa amunicji do ekspertyz balistycznych.

Data publikacji 09.12.2016    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: 469/2016/WN
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 35.33.00.00-6
Powrót na górę strony