Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
31 Zakup materiałów promocyjnych - zestawów dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ 07.06.2016
32 Zakup kalendarzy 07.06.2016 185/2015/wn
33 Dostawa monokularu noktowizyjnego np. Yuko NV MT4 Spartan lub równoważnego 07.06.2016 179/2015/wn
34 Dostawa endoskopu technicznego 07.06.2016 180/2015/wn
35 Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty PSA 07.06.2016 168/2015/wn
36 Zakup oświetlacza mikroskopowego 07.06.2016 177/2015/wn
37 Dostawa kamery foto pułapki 07.06.2016 181/2015/wn
38 Dostawa tub elektroakustycznych 07.06.2016 178/2015/wn
39 Dostawa narzędzi do naprawy i konserwacji sprzętu uzbrojenia 07.06.2016 160/2015/wn
40 Dostawa laserowego miernika prędkości 07.06.2016 186/2015/wn
Powrót na górę strony