Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej z przebudową studzienki na terenie KP przy ul. Chodeckiej 3/5 w Warszawie

Data publikacji 07.06.2016    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45231300-8, 50500000-0
Powrót na górę strony