Wykonanie przeglądu konserwacyjnego, pomiarów skuteczności izolacji i asysta podczas badania okersowego UDT wciągnika łańcuchowego elektrycznego z wózkiem jezdnym

Data publikacji 22.12.2014    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50000000-0
Powrót na górę strony