Informacje

Informacje

Data publikacji 13.07.2010

Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa


Wydział Zamówień Publicznych KSP prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Komendzie Stołecznej Policji w imieniu Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2.

Dane kontaktowe:

Wydział Zamówień Publicznych KSP
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
tel.: (47) 72 386 08
fax: (47) 72 376 42
e-mail: zamowienia@ksp.policja.gov.pl

Zamawiającym jest:

Komenda Stołeczna Policji
Regon: 012126482
Nip: 525-19-30-070

z siedzibą:
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji:

NBP OOWarszawa
Nr: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia jako Beneficjenta należy wpisać:

SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

Punkt Obsługi Interesanta KSP Warszawa przy ul Nowolipie 2 czynny jest w godz. 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku.

Powrót na górę strony