Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 03.02.2009

 

ul. Waliców 15
00-865 Warszawa

siedziba:

  • Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego
  • Sekcji Profilaktyki Społecznej 
  • Sekcji Obsługi Zdarzeń Drogowych

ul. Karolkowa 46
01-203 Warszawa

 

Służba dyżurna
tel. 47 723-77-55
fax. 47 723-62-16

Kancelaria wypadkowa
tel. 47 723-75-09 /przerwa w godz. 11.00-11.20/

Notatki z kolizji
tel. 47 723-75-24
tel. 47 723-79-51
odpowiedzi dla firm ubezpieczeniowych - tel. 47 723-77-01

Kancelaria główna
tel. 47 723-60-80 /przerwa w godz. 11.30-11.50/

Punkty karne - zajrzyj koniecznie tu: sprawdzanie punktów karnych
tel. 47 723-64-58

Naczelnik Wydziału - Sekretariat
tel. 47 723-70-80
fax. 47 723-65-14
e-mail: naczelnik.ruch-drogowy@ksp.policja.gov.pl

 

WAŻNE

W korespondencji kierowanej do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej), należy wskazać:

  • imię i nazwisko,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu, nr mieszkania),
  • dokładny opis sprawy.

W stosunku do pism kierowanych na podstawie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego ich braki formalne będą oceniane zgodnie z regułami określonymi w art. 64 tej ustawy.

 

Odpowiedzi będą udzielane w formie pisemnej albo elektronicznej, w zależności od formy złożenia korespondencji, z wyjątkiem skarg rozpatrywanych na podstawie Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Odpowiedzi na nie będą kierowane na adres, o którym mowa w ustawie z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe.

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KSP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 18:00.

 

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz.46).

 

e-mail: wrd@ksp.policja.gov.pl

 

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

 

Zgłaszanie wypadków i kolizji oraz zauważonych wykroczeń:
Tel. 997, 112

Powrót na górę strony