SPRAWDZANIE PUNKTÓW

SPRAWDZANIE PUNKTÓW

Zaświadczenie

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji informuje, że aby uzyskać zaświadczenie o liczbie punktów wpisanych do ewidencji należy wypełnić wniosek/podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego i złożyć w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zainteresowanego, konieczne jest dostarczenie pisemnego upoważnienia.

Do wniosku/podania należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, a w przypadku działania przez pełnomocnika, dodatkowo trzeba dokonać opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo w kwocie 17 zł na konto:

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

tytułem „zaświadczenie o liczbie punktów” / „pełnomocnictwo”

 

Opłaty nie uiszcza się w przypadku, kiedy zostało ono udzielone:

  • małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
  • jeśli sprawę załatwia pełnomocnik wpisany do CEIDG albo do KRS.

Osoby posiadające profil zaufany mogą dokonać sprawdzenia punktów on-line za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 na stronie obywatel.gov.pl

Wnioski można składać w dniach:

  • poniedziałek                 w godz. 10.00-18.00
  • wtorek                        w godz. 9.00-15.00
  • środa                         w godz. 9.00-15.00
  • czwartek                      w godz. 9.00-15.00
  • piątek                         w godz. 9.00-15.00

Informacja ustna o liczbie punktów wpisanych do ewidencji udzielana jest bezpłatnie osobie zainteresowanej (za okazaniem dowodu osobistego) w ww. godzinach i dniach.

Na terenie garnizonu warszawskiego informację taką można uzyskać w Komendach Rejonowych Policji, Komendach Powiatowych Policji  lub Komisariatach Policji.

 

Powrót na górę strony