Zadania Zespołu II

Data publikacji 07.08.2015

Zespół II realizuje zadania w zakresie pozwoleń na broń między innymi poprzez:

1.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wydania, odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich i szkoleniowych oraz na broń palną sportową do celów sportowych i pamiątkowych i broni alarmowej;

2.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wydania, odmowy wydania lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania broni dla osób fizycznych innych, niż wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

Powrót na górę strony