Zadania Zespołu ds. Pozwoleń na Broń

Data publikacji 18.02.2009

Zespół ds. Pozwoleń na Broń  realizuje zadania w zakresie pozwoleń na broń między innymi poprzez:

1.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wydania, odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową w celu ochrony osobistej oraz na broń palną myśliwską w celu łowieckim;

2.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wydania, odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową, gazową, alarmową i sygnałową dla osób fizycznych oraz dopuszczenia do posiadania broni (dot. osób posiadających pozwolenie na broń palną bojową w celu ochrony osobistej oraz na broń palną myśliwską w celu łowieckim);

Powrót na górę strony