Zadania Sekcji ds. Pozwoleń na Broń

Data publikacji 18.02.2009

Sekcje ds. Pozwoleń na Broń realizują zadania w zakresie pozwoleń na broń między innymi poprzez:

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wydania, odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na broń palną do celów ochrony osobistej , łowieckim, kolekcjonerskich i szkoleniowych oraz na broń palną sportową do celów sportowych i pamiątkowych i broni alarmowej;

2.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wydania, odmowy wydania lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania broni dla osób fizycznych innych, niż wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym wydania,  odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na broń palną „na świadectwo”  (bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową, w zakresie podmiotów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 3-7 ustawy o broni i amunicji);

4, Prowadzenie depozytu broni i amunicji

Powrót na górę strony