Kontakt w sprawach Pozwoleń na Broń

Data publikacji 02.10.2015

Informacja na temat numerów telefonów do referentów spraw (podział ze względu na pierwszą
literę nazwiska osoby posiadającej/ ubiegającej się o pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni na świadectwo)

nie dotyczy pracowników ochrony

 

l.p. Nr telefonu

Pierwsza litera

Nazwiska

1 47 72 371 78 Br-BZ,H,Ś
2 47 72 358 79 G,
3 47 72 358 67 J
4 47 72 358 85 A,C,T,
5 47 72 361 47 D
6 47 72 358 81 F,O
7 47 72 358 82 K(KA-KŃ,KU,KW)
8 47 72 358 64 M
9 47 72 374 98 S
10 47 72 387 38 K(KO-KT,KY,KZ)
11 47 72 358 80 L,Ł,N
12 47 72 367 48 WB-WZ
13 47 72 387 13 U,SZT-SZŻ, Z,Ż
14 47 72 333 14 PB-PZ
15 47 72 380 46 R, SZA-SZŚ
16 47 72 365 01 SZA-SZŚ
17 47 72 374 98 WA, PA

 

 

DEPOZYT BRONI
l.p. Nr telefonu
1 47 72 380 26
2 47 72 367 55

 

Powrót na górę strony