Egzamin Praktyczny

Data publikacji 07.05.2024

Zestaw pytań częsci teoretycznej egzaminów ze znajmości przepisów dotyczących posiadania broni.

Uprzejmie informuję, że do Wydziału Postępowań Administracyjnych KSP został przekazany celem opublikowania na stronie internetowej oraz stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych zestaw pytań, przygotowanych w Biurze Prewencji KGP. Dodaję, że umieszczony poniżej plik, został w dniu 12.01.2023 r. przesłany do tut. Wydziału z Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji KGP

 

Pytania Egzaminacyjne

 

Informujemy, że podczas części praktycznej egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią dla osób ubiegających o pozwolenie na broń, wykorzystywana jest niżej wymieniona broń palna:
1. pistolet MCM Margolin, kal. 22 LR
2. KBKS Wifama model 154, kal. 22 LR
3. karabinek Mossberg 715 T kal. 22 LR
4. pistolet Glock 17, kal. 9x19 mm
5. rewolwer Gward, kal. 38 Special
6. karabinek AKMS, kal. 7,62x39 mm
7. strzelba Bock IŻ- 27e, kal. 12/70
8. strzelba Imperator SDASS, kal. 12/70

     Jednocześnie informujemy, że szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego  określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1475)
 

Powrót na górę strony