depozyt

Data publikacji 29.01.2009

SKŁADANIE BRONI PALNEJ DO DEPOZYTU W WYDZIALE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI


Koszty związane z deponowaniem broni ponosi zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 576 ze zm.):

  • Osoba deponująca, która utraciła prawo do posiadania broni palnej,deponująca ją w trybie art. 22 ust. 3  przywoływanej ustawy.
  • Osoba deponująca, która weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej (art. 23 ust.1 pkt. 3 przywoływanej ustawy).
  • Osoba deponująca broń w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 5 oraz w art. 54.

Koszty związane z przechowywaniem broni w depozycie reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r., nr. 152 poz. 1609).

  • Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie pobierana jest opłata w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania (obecnie 2,42 zł. za dobę).
  • Opłata pobierana jest od każdego egzemplarza broni.
  • Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.

     W razie wątpliwości służymy Państwu informacją pod nr. tel.  47 723-67-55, 47 723-80-26.

 

Powrót na górę strony