POCZTA ELEKTRONICZNA (E-MAIL)

POCZTA ELEKTRONICZNA (E-MAIL)

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji informuje, że nie rozpatrujemy wniosków/podań złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) nie podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozpatrzeniem wniosku/podania, wyjaśnienia, odwołania lub zażalenia, prosimy o jego doręczenie na jeden ze sposobów:

  • w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, pocztą lub osobiście, na adres Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa
  • w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres  poczty elektronicznej wrd@ksp.policja.gov.pl
  • w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, podpisem osobistym, na adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP pod adresem: /663a5cqcqi/wrdksp

 

Powrót na górę strony