ZDARZENIA DROGOWE

ZDARZENIA DROGOWE

Zdarzenie drogowe – to wypadek drogowy lub kolizja drogowa.

Kolizja drogowa – to zdarzenie drogowe, w którym powstały wyłącznie straty materialne, a ewentualna osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu powodujący zaburzenia czynności  ciała lub jego rozstrój stwierdzony przez biegłego lekarza na czas nie dłuższy niż 7 dni.

Wypadek drogowy – zdarzenie drogowe, w wyniku którego była osoba zabita lub ranna.

Kiedy należy powiadomić policję?

  • gdy doszło do wypadku z ofiarami w ludziach
  • gdy doszło do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenia, że zostało popełnione przestępstwo np. spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu


Biorący udział w kolizji, której okoliczności nie budzą wątpliwości, mają możliwość spisania oświadczenia (przykład oświadczenia podany poniżej może posłużyć do ubiegania się w firmie ubezpieczeniowej o odszkodowanie), bez konieczności wzywania Policji.

W celu otrzymania odszkodowania należy ze spisanym oświadczeniem udać się do ubezpieczyciela informując o zaistniałym zdarzeniu.

W sytuacji wezwania na miejsce zdarzenia policji, uczestnik kolizji ma prawo otrzymać dane dotyczące zdarzenia drogowego, w celu przedłożenia ich w firmie ubezpieczeniowej lub w zakładzie pracy.

Dane te w formie pisemnej można otrzymać od Wydziału Ruchu Drogowego, po złożeniu odpowiedniego wniosku, który można pobrać w poniższym załaczniku.

Uwaga dokumenty udostępniane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Administrator strony nie "wystawia" gwarancji (wyraźnej lub domniemanej) o kompletności i aktualności zawartych powyżej przepisów. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykorzystanie publikowanych informacji.

 

Powrót na górę strony