ZAŚWIADCZENIA

ZAŚWIADCZENIA

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji informuje, że osoba fizyczna  lub instytucja niebędąca zakładem ubezpieczeń może uzyskać zaświadczenie ze zdarzenia drogowego. Należy wypełnić wniosek/podanie o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym i złożyć w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu nie jest wnioskodawca wraz z wnioskiem/podaniem należy dostarczyć umowę leasingową lub inny dokument zezwalający na użytkowanie pojazdu.

Wniosek/podanie o wydanie zaświadczenia musi spełniać wymogi wskazane w art. 63 KPA oraz zawierać odpowiednie uzasadnienie, które jest konieczne by organ mógł stwierdzić czy dopuszczalne jest udostępnienie danych.

Do wniosku/podania należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, a w przypadku działania przez pełnomocnika, dodatkowo trzeba dokonać opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo w kwocie 17 zł na konto:

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,

tytułem „zaświadczenie o zdarzeniu drogowym” / „pełnomocnictwo”

 

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

Opłaty nie uiszcza się w przypadku, kiedy zostało ono udzielone:

  • małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
  • jeśli sprawę załatwia pełnomocnik wpisany do CEIDG albo do KRS.

Jednocześnie WRD KSP informuje, że aby uzyskać kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony dokumentu na ww. konto.

Wnioski można składać w

  • poniedziałek                w godz. 10.00-18.00
  • wtorek                       w godz. 9.00-15.00
  • środa                        w godz. 9.00-15.00
  • czwartek                     w godz. 9.00-15.00
  • piątek                        w godz. 9.00-15.00

 

 Wydawanie zaświadczeń odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości osoby wnioskującej w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji  ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa, niezwłocznie lub w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku/podania.

 

 

Powrót na górę strony