Aktualności

Kolizja, wypadek - i co dalej?

Data publikacji 05.02.2018

W 2017 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji interweniowali na miejscu 29.138 kolizji drogowych. Wiele z nich mogło obyć się bez pomocy policjantów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli na miejscu nie ma osób rannych bądź zabitych, uczestnicy zdarzenia drogowego wymieniają się między sobą danymi (tzw. oświadczenie). Całkiem inaczej wygląda sytuacja, jeżeli któryś z uczestników zdarzenia źle się poczuł i trzeba wezwać na miejsce pogotowie.

Jeżeli dojdzie do zderzenia dwóch pojazdów bądź potrącenia pieszego, zawsze w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia (włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy). Pozowli to zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zabezpieczy uczestników i pojazdy. Udzielenie pierwszej pomocy osobie rannej i wezwanie pogotowia ratunkowego jest obowiązkowe w przypadku stwierdzenia, że ktoś źle się czuje bądź ma obrażenia. Trzeba wtedy również wezwać policję. W takim przypadku nie wolno się oddalać ani podejmować żadnych czynności, które mogłyby na późniejszym etapie postępowania, utrudnić ustalenie jak do niego doszło. Oznacza to, że do czasu przyjazdu policjantów nie wolno przestawiać pojazdów, usuwać z drogi żadnych elementów (pochodzących z rozbitych pojazdów, rzeczy należących do pieszego).

Jeżeli natomiast po zaistnieniu kolizji uczestnicy ustalą, że nikomu nic się nie stało - nie ma potrzeby wzywania policji. Należy usunąć pojazdy tak, aby nie powodowały zagrożenia lub tamowania ruchu. Dla celów późniejszego postępowania odszkodowawczego można przed przestawieniem pojazdów wykonać zdjęcia (np. telefonem komórkowym) ich usytuowania i uszkodzeń. Następnie, zgodnie z art. 44 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", kierujący pojazdem uczestniczący w wypadku drogowym jest obowiązany, między innymi: "podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku."

ZASADY POSTĘPOWANIA
WYPADEK DROGOWY - osoby ranne KOLIZJA DROGOWA - bez osób rannych
1. zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia
2. udzielenie pierwszej pomocy 2. upewnienie się, że nikt nie doznał obrażeń
3. wezwanie pogotowia i policji 3. usunięcie pojazdów tak, aby nie tamowały bądź utrudniały ruchu
4. nie usuwanie pojazdów i nie przemieszczanie żadnych elementów 4. wymiana danych osobowych między uczestnikami
5. oczekiwanie na przyjazd policji  

pp

Powrót na górę strony