Aktualności

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ – BEZPIECZNY PIESZY

Data publikacji 02.07.2024

W minionym tygodniu policjanci przeprowadzili wzmożone działania prewencyjno – kontrolne ukierunkowane na POPRAWĘ stanu BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH w garnizonie stołecznym. Celem było wyeliminowanie naruszeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem – pieszy.

Przez dwa dni (25 i 26 czerwca 2024 roku) na terenie garnizonu stołecznego policjanci przeprowadzili wzmożone działania, podczas których:

  • wylegitymowali 2248 uczestników ruchu drogowego,
  • ujawnili 1787 wykroczeń popełnionych przez kierujących, w tym: 

               -  56 popełnionych wobec pieszych,

                - 317 przekroczenia prędkości, z czego 262 w rejonie przejść dla pieszych,

                - 46 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów.

Policjanci ujawnili również 716 wykroczeń POPEŁNIONYCH PRZEZ PIESZYCH.