Aktualności

POLICYJNE DZIAŁANIA „CICHE ŚRÓDMIEŚCIE”

Data publikacji 27.06.2024

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji będą realizować prewencyjne działania pod kryptonimem „CICHE ŚRÓDMIEŚCIE". Mają one na celu wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań (zakłóceń spokoju publicznego) m.in. powodowanych przez kierujących pojazdami generującymi nadmierny hałas oraz eliminowanie z ruchu kierujących przejawiających agresywne zachowania na drodze.

Wiadomym jest, że każdy pojazd wprowadzany do obrotu musi posiadać odpowiednie świadectwo homologacji, które stanowi gwarancję, że spełnia odpowiednie wymogi techniczne, w tym również w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu na drogach powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zakłócało m.in. spokoju publicznego.

Założenia te są przede wszystkim skierowane do producentów pojazdów oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnie dodatkową zabudową lub uzupełnianiem wyposażenia, tzw. tuningiem.

Każdy użytkownik pojazdu jest zobligowany do dbania o jego należyty stan techniczny tak, aby pojazd w ramach normalnej eksploatacji spełniał wymagania określone przepisami prawa.

W ramach prowadzonych działań (w dniach 28 i 29 czerwca 2024 roku) policjanci skupią się głównie na pracy w ścisłym centrum m.st. Warszawy – tam, gdzie zaobserwowane zostaną pojazdy typu „sportowego”, których kierujący zakłócają spokój publiczny poprzez generowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych.

W działaniach weźmie udział m.in. grupa SPEED, a policjanci  wykorzystają pojazdy oznakowane i nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory oraz sprzęty kontrolno – pomiarowe (SONOMETRY), które umożliwią dokonywanie pomiaru poziomu głośności dźwięku na podstawie pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego.

Policjanci będą monitorować ciągi komunikacyjne i natychmiastowo reagować na przypadki przekraczania dopuszczalnych prędkości oraz inne wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym. Swoimi działaniami mundurowi uniemożliwią kierującym przeprowadzenie „nielegalnych wyścigów”. Będą kontrolować pojazdy pod kątem stanu technicznego oraz stosować środki przewidziane prawem wobec kierujących, których pojazdy zakłócają spokój publiczny przez generowanie nadmiernego hałasu. Policjanci dokonają też szczegółowych kontroli kierujących pod kątem posiadanych uprawnień, stanu trzeźwości, czy też posiadanych środków odurzających.

Powrót na górę strony